Meer over dit boek:

….Transpersoonlijke psychologie…..

…Onder anderen Maslow, Assagioli, Frankl, Charles Tart en Trungpa schreven erover. Inmiddels zijn er over de hele wereld mensen en instituten die zich ermee bezighouden.

Dit boek is de eerste oorspronkelijk Nederlandse inleiding over transpersoonlijke psychologie. De auteurs gaan uit van integratie op het persoonlijke vlak, waarvandaan in maatschappelijke zin en in individuele zin een ontwikkeling in het transpersoonlijke kan volgen. Zij beschrijven praktische toepassingen in gezondheidszorg, therapie en onderwijs.

Met ruim 40 pagina’s noten, literatuur en register. Met een voorwoord bij de nieuwe druk van dit standaardwerk en met een apart hoofdstuk over de relevante ontwikkelingen van de laatste dertig jaar.  

Inhoud:
Bij de nieuwe uitgave  *  Inleiding   *   Het bewustzijn als achtergrond * Een thuisbasis: integreren en dialoog  *   Het imaginaire * Het paranormale   *   Mystiek   *   Nieuwe integratie * Therapie opnieuw bezien   *   Onderwijs of ontwikkeling * Gezondheidszorg   *   Uitleiding   *   Wat is er nieuw sinds 1977  *
Noten   *   Literatuur   * Register van  persoonsnamen * Register van begrippen