Transpersoonlijke psychologie - David Grabijn en Fons Foudraine

Transpersoonlijke psychologie

De transpersoonlijke psychologie houdt zich bezig met alles wat voorbij het persoonlijke ik gaat. Dat kan spiritueel zijn, maar ook te maken hebben met diepere zingeving, bewustzijn van bijzondere werkelijkheden en intuïtie. Het betreft een gebied dat in de ‘gewone’ psychologie nog niet altijd tot zijn recht komt.
De transpersoonlijke psychologie brengt de gevestigde psychologie en diverse mystieke, religieuze, esoterische, wijsgerige en maatschappelijke bewegingen bij elkaar. Als wetenschappelijke stroming kwam zij eind jaren zestig in de V.S. voort uit de daar bestaande humanistische psychologie.
Meer over dit boek..

Een ordenend en inspirerend overzicht
ISBN: 9789077556184 224 p. € 15,75
Herziene uitgave  2012
Bestel het boek in onze netwinkel
Bestel het als e-boek (€ 7,45)

Auteurs: David Grabijn & Fons Foudraine
Wat recensenten ervan vinden

Zie ook eerste zinnen!!