Transpersoonlijke psychologie

Lezers over Transpersoonlijke psychologie

‘Een uitstekend synthesewerk, dat bovendien, voor de verder geïnteresseerde lezer, een uitgebreide bibliografie bevat.’
Lic. Jozef Corveleyns, Boekengids, België

‘Dit is de eerste oorspronkelijk Nederlandse inleiding op dit gebied.’
J.H. van Meurs in Streven

‘Het boek geeft op een prettige, onverwachte manier informatie. De inhoud is gebracht in de vorm van een soort consumentengids voor de leek, je krijgt een beknopt overzicht van wat er allemaal is, net genoeg om te besluiten wat voor jou belangrijk is. Om daar dan meer over te weten, kun je de zeer degelijke en uitgebreide literatuurlijst achterin raadplegen ofwel de noten per hoofdstuk, die precies vertellen, waar elke auteur zijn gedachte vandaan haalt en op welke blz. je die vindt. Naast deze beknoptheid en degelijkheid staan onverwachts de leuke grapjes van de auteurs die aan al het diepere/hogere iets frivools, lichtvoetigs geven, wat de zaken voor mij in balans houdt.’
Eva Titus in Facultatief, Belgisch tijdschrift  

‘De auteurs vatten denkbeelden en bevindingen van een groot aantal zeer uiteenlopende personen samen.’
Karel Soudijn in Intermediair.

‘De schrijvers wekken de indruk heel wat gelezen te hebben.’
P. Vroon in NRC

‘Dit boek is rijk in het weergeven van modern onderzoek en ontwikkelingen in het veld en geeft een duidelijke uiteenzetting van de relatie van de Transpersoonlijke Psychologie met andere historische en eigentijdse psychologieën. Het is een evenwichtig en degelijk boek dat veel zal kunnen betekenen bij het verspreiden van ideeën die voor ons allemaal, waar ook ter wereld, essentieel zijn.’
Journal of Transpersonal Psychology

‘De auteurs ordenen een verbazingwekkend grote belezenheid in oosterse wijsheid en westerse (..) psychologie om de transpersoonlijke psychologie op te bouwen. Daarna tonen zij in drie hoofdstukken hoe deze psychologie toe te passen is bij het onderwijs en de psychotherapie. Dit waardevolle boek wil een inleiding wil zijn en geen handboek.’
H.A.L.A. Bogers voor de Nederlandse bibliotheken

‘Onderwerpen als spiritualiteit, zingeving, bewustzijn en intuïtie krijgen in de psychologie weinig aandacht. De transpersoonlijke psychologie richt zich juist op mystieke en spirituele ervaringen en houdt zich kort gezegd bezig met alles wat voorbij het persoonlijke gaat.
Uitgangspunt is dat ook dit soort ervaringen verklaarbaar en wetenschappelijk te onderzoeken is. Dit boek wordt beschouwd als een klassiek Nederlands overzichtswerk. In deze nieuwe uitgave besteden de auteurs aandacht aan veranderde wetenschappelijke inzichten en modern onderzoek. Een centraal thema daarbij is integratie en het oplossen van tegenstellingen tussen onder meer gevoel en verstand, bewustzijn en gedrag. Ook de praktische toepassing in gezondheidszorg, therapie en onderwijs komt aan de orde. Een degelijk en plezierig leesbaar boek dat kan bijdragen aan bredere verspreiding van het gedachtegoed van de transpersoonlijke psychologie. Uitgebreide noten, het literatuuroverzicht en register maken het boek daarnaast ook interessant voor een wetenschappelijk publiek.’
Drs. N.P. Aders voor de Nederlandse bibliotheken.