Vrijheid voor moderne mensen - David Grabijn

Vrijheid voor

Waar komt vrijheid vandaan, wat betekent vrijheid in het dagelijks leven en voor de toekomst? De auteur woelt in de cultuur en de tijdgeest op zoek naar houvast bij de uitdagingen van het moderne leven.
Vrijheid lijkt zowel een mooi ideaal als een vluchtige werkelijkheid te zijn. Toch blijft het vuur van de vrijheid branden.
Lees over soorten vrijheid. Over vrijheid in het persoonlijk leven en vrijheid in de samenleving. Een uitdagende, prettig geschreven analyse.
Met voetnoten en literatuurlijst.
Meer over dit boek..

Over vrijheid, structuur en vormen van vrijheid
ISBN 97890 77556276  224 p. € 17,50 paperback
BESTEL het via onze netwinkel
Bestel het hier als e-boek  (€ 7,49)

Auteur: David Grabijn 
Column van onze promotiemedewerkster

Zie ook eerste zinnen!!