Denis Du Trieux

 

 

“Indo zijn is een soort levenskunst”

Denis du Trieux werd vlak na de oorlog in Indonesië geboren. Hij ging daar naar school en vertrok in 1966 met zijn familie naar Nederland.

Daar vervulde hij zijn dienstplicht en ging studeren. Begin jaren tachtig ging hij voor een vijf jaar durend onderzoek naar India, Burma, Thailand en Nepal. Zijn leven staat beschreven in zijn autobiografie “Het Indische Tussenland“.

Hij publiceerde bij verschillende uitgevers en in diverse tijdschriften over levensbeschouwelijke onderwerpen. Denis Du Trieux (pseudoniem voor Denish Dutrieux) overleed veel te vroeg in 2010.