29 februari

Nieuws van de redactie

 

De maand februari telt dit jaar 29 dagen in plaats van minder dagen. We zagen dit al enige tijd aankomen, maar je doet er niets tegen. Het betekent een dag extra werken en ook extra kosten voor levensonderhoud en brandstof. Het had voor de hand gelegen als de overheid ons ruimhartig zou compenseren maar de overheid geeft niet thuis. Ook Google, Meta, Tesla en de rest van degenen die boven ons gesteld zijn, laten het helaas afweten. We zullen dus zelf dat blaadje op de kalender moeten omslaan. Laten we elkaar op die dag extra vasthouden!

Nieuws over schrijvers

Aanstormend talent Jaïr Wassink (bekend van zijn vorig jaar bij ons verschenen roman De dood vertrekt, de liefde blijft) vestigt zich ongeveer per 29 februari in Bretagne, Frankrijk. Aldaar gaat hij zich wijden aan nieuwe werken en vergezichten.

David Grabijn 
29 februari