VMMinhoud - LP

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

VMMinhoud

Meer > Laag 27
Inhoud


Verantwoording 8

Vooraf 9

1 Muren: onvrijheid 11
Harde dwang – Binnenhouden, buitenhouden – Samenvatting

2 Rechten: politieke vrijheden 16
Vrijheid en de geschiedenis – Vrijheid: blauw, wit en rood – Franse Revolutie – Vrijheid en de liberalen – Vrijheid en de socialisten – Vrijheid en politieke partijen – Links of rechts: waar zijn de erfgenamen van de Revolutie? – Vrijheid en gelijkheid – Ongelijkheid – Vrijheid en slavernij – Vrijheid en meningsuiting – Vrijheid en migratie – Samenvatting

3 Mensen: persoonlijke vrijheid 39
Vrijheid en het konijnenhok – Vrijheid en geluk – Vrij, vriend, vrede, vrijen: iets over oude betekenissen van woorden – Vrijheid en binding – Vrijheid en hechting – Vrijheid en angst – Vrijheid en karakter – Last van de vrijheid van een ander – Vrijheid en (on)zichtbaarheid – Vrijheid en het grote niets – Eindeloze vrijheid – Vrijheid en verslaving – Vrijheid en godsdienst – Godsdienstvrijheid en de veilige groepscultuur – Godsdienstvrijheid en de overheid – Vrijheid en de verbeelding – Samenvatting

Intermezzo 1 57

4 Culturen: speelruimte van de vrijheid 59
Cultuurrelativisme – Weg met de eigen cultuur – Verschillen die weinig kwaad kunnen – Cultuur in lagen – Voorbeelden – Verwarrende tijden – Onbehagen – Wie zijn wij? – Het populistisch ongeduld – De onvrede gaat niet vanzelf weg – Samenvatting

5 Rebellen: de vrije jaren zestig 71
De beroemde en beruchte tijd – Setting – De tijd was rijp – Vrijheid en experimenten – Confrontaties – Slechte pers voor de babyboomers – De botsing en de kater – Rond 1978 was het klaar – De jaren van de schrijver – Hoe ging het met vrijheid en structuur na de jaren zestig? – Samenvatting

6 Filosofen: denken over vrijheid 87
De namen – Vroege filosofen over ‘vrijheid’ – Eigen wegen zoeken – De Verlichting en het individu – Verlichting en Auschwitz – Vertrouwen, volk en politiek – De vrije wil – Waar zou je je vrijheid voor gebruiken? – Filosofie en structuur – Wetenschap – Persoonlijke noten – Vrijheidsdenken na 11 september 2001 – Samenvatting

Intermezzo 2 103

7 Tijd: doelbewust vertragen 105
Het vliegen van de tijd – Het vinden van tijd – Wij zetten de tijd stil: het eeuwige nu – De tijd zet ons stil: voltooide tijd – Tijd en Einstein – De fasen van de tijd – Soorten tijd – Ritme en tijd – De tijd doelbewust vertragen, op weg naar vriendschap met de tijd – Samenvatting

8 Economie: keuzes, keuzes 119
Economie is concreet – Schulden: gratis geld voor mij en de rekening voor jou – De vrije markt is niet zo vrij – De economie beheerst ons leven – Neoliberalisme – De moderne markteconomie, wat kopen we ervoor? – Modellen – Groei – De volgende crisis en nog eens: schulden – Einde van het kapitalisme? – Grond, arbeid, kapitaal: prijskaartjes – Samenvatting

9 De tijdgeest van de moderne individuele vrijheid 133
Het sprookje van de zakenman – Dynamiek van de tijdgeest – De tijdgeest volgen – Houvast in tijden van vrijheid – Waarop de tijdgeest geen antwoord heeft – De tijdgeest maakt sommige kaders losser – De tijdgeest maakt andere kaders strakker – Samenvatting

Intermezzo 3 153

10 Leven: dagelijkse vrijheid 155
Woef – Waar is dan nog vrijheid? – Vrijheid als gevoel op basis van algemene regels – Meer vormen van vrijheid – Denken in vrijheid – Het conflict – Vroeger – Vast – Kaas en vis – Samenvatting

11 Strategieën voor vrijheid 167
Code blauw: conservatieve vrijheid, voortmodderen – Code rood: progressieve vrijheid, vooruitgang afdwingen – Rood verhaal – Moderne individuele vrijheid – Vertragen – Enkele cijfers voor lezers die van cijfers houden – Code ‘v’ van ‘verbonden’: inclusieve vrijheid, in harmonie met de omgeving – Liberté, austérité, frugalité – Code goud: evolutieve vrijheid, naar een volgende fase – Beginnen bij uitgangspunten – Hoe dan? – Conclusie – Planken in het drijfzand –
Samenvatting

Noten 197

Literatuur 218

Meer literatuur 219

Dank 222

Over de auteur 222


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu