Fragment Transpersoonlijke Psychologie - LP

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Fragment Transpersoonlijke Psychologie

Meer > Laag 27

Fragment uit Transpersoonlijke Psychologie
(opmaak is hier anders dan in het boek)


Inhoud

 0 Bij de nieuwe uitgave
 1 Inleiding
 2 Het bewustzijn als achtergrond
 3 Een thuisbasis: integreren en dialoog
 4 Het imaginaire
 5 Het paranormale
 6 Mystiek
 7 Nieuwe integratie
 8 Therapie opnieuw bezien
 9 Onderwijs of ontwikkeling
10 Gezondheidszorg
11 Uitleiding
12 Wat is er nieuw sinds 1977
13 Noten
14 Literatuur
15 Register van persoonsnamen
16 Register van begrippen
17 Over de auteurs
(...)

0 Bij de nieuwe uitgave

In het voorwoord bij de Deense vertaling van dit boek (1) stond indertijd dat de Nederlandse auteurs op klompen, zonder respect, maar wel met humor, door een menigte ‘mogelijke’ benaderingen heenbanjerden. Misschien was dat ietsje te kort door de bocht, maar feitelijk beschrijft dit wel wat de auteurs wilden: een beknopt en niet al te zwaarvoetig overzicht bieden van fascinerende nieuwe stromingen op het raakvlak van zingeving en psychologie.
Hoogleraar Piet Vroon beklaagde zich in zijn recensie in de
NRC (2) dat het boek de halve wereldliteratuur overhoop haalde maar geen enkel onderwerp diepgaand uitspitte. Hij had gelijk, zeker wat betreft het niet goed uit de verf komen van de fenomenologische benadering. Maar het is niet te doen om in een vrij compact overzichtsboek echt alles uitgebreid te behandelen. Op de keuze van de onderwerpen hadden meer recensenten kritiek. Intermediair (3) had moeite met de grapjes in het boek en de ‘losjes neergepende verwijzingen’. Heel enthousiast daarentegen was het Journal of Transpersonal Psychology (4) waar een toevallig ook Nederlandstalige recensent het boek ophemelde: ‘This thoughtful and thorough book should do much to disseminate ideas which are vital to all of us, here and across all the oceans.’ Mooi gezegd. Veel mensen hadden ook waardering voor de in het boek gehanteerde indeling in horizontale en verticale uitbreiding van persoonlijke waarden.

(...)


De wereld is tegenwoordig, we schrijven 2012, nog altijd rond en de mensen op die wereld proberen nog altijd op de een of andere manier chocola te maken van wat hen beweegt. De maatschappelijke werkelijkheid lijkt nog meer versnipperd dan eind jaren zeventig. Er spoelt nog weer meer informatie over ons heen. Het is ook nu lastig daar overzicht in te vinden en het is verleidelijk om er een paar dingen uit te pikken en daarachter aan te lopen. Gisteren de Arabische lente, vandaag het nieuwste digitale i-dingetje en morgen de val van de euro. Maar wat zijn de trends? Zeker in de Angelsaksische landen en dus ook in Nederland, probeert de psychologie, precies zoals bijvoorbeeld de geneeskunde, in het algemeen nog altijd zo dicht mogelijk tegen die goede, oude ‘harde’ natuurkunde aan te kruipen. Alsof mensen samengestelde dingen zijn die vooral objectief gemeten en gewogen moeten worden. Ook in de rest van de samenleving rekent men graag af op geld en meetbare prestaties. Dat zoiets een illusie is, weet tegelijkertijd ook iedereen, maar een andere weg wil nog maar niet in beeld komen. In zekere zin zijn we met deze nieuwe tijd slechter af. Door de grotere nadruk op tastbare resultaten en marktwerking is niet alleen het transpersoonlijke verder weg komen te liggen maar is zelfs het persoonlijke (het menselijke) uit beeld aan het verdwijnen of in louter sentiment aan het verzanden. In dit boek wordt gepleit voor een meer integrale benadering, waardoor vanuit een stevige persoonlijke basis mensen elkaar op allerlei terreinen kunnen vinden (horizontaal) en zin kunnen geven aan hun leven (verticaal) op, inderdaad, heel veel verschillende manieren.

(...)


Dit boek gaat in wezen over integratie. Over het verwerken van de rare tegenstellingen tussen gevoel en verstand, tussen managersdenken en de individuele vrijheid van ervaringsdeskundigen, tussen bewustzijn en gedrag, welvaart en welzijn, milieu en economie. Wat nodig is, is een meer omvattende manier van leven, werken en beleidmaken. Transpersoonlijke psychologie is een kleine maar noodzakelijke uitbreiding van de manier waarop gewoonlijk naar mensen wordt gekeken. Het gaat niet alleen om de interactie en integratie van culturele invloeden waar politiek soms zo veel over te doen is (hoewel het een vast met het ander te maken heeft) maar vooral om de innerlijke integratie: de verbinding van het persoonlijke en het interpersoonlijke met de zin van het menselijke en het eigen bestaan. Ook ruim vijfendertig jaar na de eerste druk is dit nog altijd geen populair onderwerp maar het is toch onverminderd essentieel voor mens en wereld.

(...) 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu